Nieuws

 Tips

TIJDENS DE VORSTPERIODE :

- Afschermen of isoleren van de waterleidingen

- vacuumregelaar afschermen van zeer koude buitenlucht

- Condensor van de koelgroep afschermen van de buitenlucht, niet volledig afsluiten, wel lucht laten aanzuigen uit een binnenruimte. (niet geldig voor ventilatorgestuurde motoren)

- Alle melkmachine onderdelen waar water blijft staan tijdig aflaten. Zoals spoelapparaten, melktoestellen, filter en melkdarmen.

Verzorg uw melkveestapel door te investeren in een goed functionerende melk-en koelinstallatie; Laat tijdig uw melkinstallatie controleren en afstellen door een specialist.

Doe regelmatig zelf een minimaal onderhoud, denk maar aan :     

 - reinigen condensor melkkoeltank. (energieverbruik daalt enorm)

- filters reinigen van de aanvoer warm en koud water dat zowel voor de melk- als de koelinstallatie.

- luchtfilters voor pulsatoren reinigen.

- werking regelaar controleren  (vacuumhoogte af lezen tijdens bedrijf op de vacuummeter).

- olievoorraad vacuumpomp controleren en spanning riemen.

- temperatuur van de waterverwarmer(s) controleren.

- Voor robotgebruikers, vergeet niet de membraamdroger van de persluchtcompressor tijdig in te schakelen en de werking te controleren. Zeker bij temperaturen lager dan +5°C is het aan te raden om deze in te schakelen.

- regelmatig de luchtketel ontlasten van condenswater, evenals de waterafscheiders controleren op de goede werking. Controleer de oliehoeveel in de persluchtverzorging en vul bij indien gewenst.

 

 

  
Milk Shuttle

De Urban MilkShuttle is uitstekend geschikt voor de bereiding en het transport van poeder- of volle melk. Eenvoudig, snel en nauwkeurig kalveren verzorgen die individueel of in groepen worden gehouden.
De Urban MilkShuttle is er naar keuze met of zonder rijaandrijving, door de grote wielen kan de MilkShuttle echter ook zonder aandrijving gemakkelijk worden verreden.
De opbouw evenals de grootte en de brede wielafstand zorgen ervoor dat de MilkShuttle niet kantelt en garanderen een bijzonder kleine draaicirkel.
Een roerinrichting voor verse melk of meikvervanger. De roerinrichting werkt besparend voor verse melk, zorgt echter tegelijkertijd voor snel en klontvrij mengen van de meikvervanger
Vanaf de MilkShuttle 100 liter kan men de melk ook verwarming voor een optimale melktemperatuur  te bekomen. In dit geval zorgt een intervalschakeling voor de roerinrichting ervoor dat de melk niet aan- brandt.
Optioneel is de uitbreiding op dubbel verwarmingsvermogen mogelijk. Hiermee wordt de melk nog sneller verwarmd.
Daarnaast kan de Urban MilkShuttle met een melkpomp met nozzle worden uitgerust. Vrij programmeerbare melkvolumes die eenvoudig door de bediening van de nozzle kunnen worden opgeroepen maken het gebruik gemakkelijker
Op het bedieningspaneel van de MilkShuttle bevinden zich drie toetsen die individueel door de gebruiker op bepaalde melkvolumes kan worden geprogrammeerd

  • De apparaten worden met transportvolumes van 100, 150, 200 en 250 liter aangeboden, andere maten op aanvraag
  • Verder in het programma de beproefde Mgo melkmenger, met snel- of langzaam draaiende roerinrichting, als transporttank of als vaste tank, ideaal als vollemelkbeker voor uw drink- systeem
  • Eenvoudige kalibratie
  • Reinigingsprogramma ingebouwd.